KatalogMonet
    Polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie
 

Katalog Monet - polskie monety kolekcjonerskie - 2zł Trzemieszno - bazylika


2zł Trzemieszno - bazylika2zł Trzemieszno - bazylika

Nazwa - Trzemieszno - bazylika

Seria - Miasta w Polsce

Awers - wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-10, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W.

Rewers - centralnie stylizowany wizerunek fasady bazyliki pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła. Nad nim półkolem napis: TRZEMESZNO. Z lewej strony fragment kolumny z kostkowym kapitelem, pozostałością po pierwotnym kościele romańskim.

Rant - ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Data emisji - 29.07.2010

Nominał - 2zł

Nakład - 1 000 000

Cena emisyjna - 2zł

Stempel - zwykły

Metal - Nordic Gold

Masa (gramy) - 8,15 g

Średnica (mm) - 27 mm

Projekt - awersu: Ewa Tyc-Karpińska, rewersu: Ewa Tyc-Karpińska

Cena katalogowa monety:

Rok Katalog Fischer (zł) Katalog Parchimowicz (zł)
2011 4 4

*Ceny katalogowe są podane dla I stanu zachowania monety