KatalogMonet
    Polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie
 

Katalog Monet - polskie monety kolekcjonerskie - 2zł Rycerz ciężkozbrojny XV wiek


2zł Rycerz ciężkozbrojny XV wiek2zł Rycerz ciężkozbrojny XV wiek

Nazwa - Rycerz ciężkozbrojny XV wiek

Seria - Historia Jazdy Polskiej

Awers - wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji 20-07, pod orłem napis ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.

Rewers - stylizowany wizerunek rycerza ciężkosbrojnego z kopią na koniu. U dołu na szarwie półkolem napis: RYCERZ CIĘŻKOZBROJNY - XV w.

Rant - ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Data emisji - 24.10.2007

Nominał - 2zł

Nakład - 990 000

Cena emisyjna - 2zł

Stempel - zwykły

Metal - Nordic Gold

Masa (gramy) - 8,15 g

Średnica (mm) - 27 mm

Projekt - awersu: Ewa Tyc-Karpińska, rewersu: Roussanka Nowakowska

Cena katalogowa monety:

Rok Katalog Fischer (zł) Katalog Parchimowicz (zł)
2008
4
2009 4 4
2010 4
5
2011 4 5

*Ceny katalogowe są podane dla I stanu zachowania monety