KatalogMonet
    Polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie
 

Katalog Monet - polskie monety kolekcjonerskie - Polska Droga Do Wolności - Srebrne

Złote                   Srebrne                    Nordic Gold                    Wszystkie


Moneta Nominał Rok emisji Nakład

40 rocznica wydarzeń poznańskich czerwiec 1956

10zł 40 rocznica wydarzeń poznańskich czerwiec 1956
10zł 1996 13 050

20-lecie pontyfikatu Jana Pawła II

10zł 20-lecie pontyfikatu Jana Pawła II
10zł 1998 65 000

Wstąpienie Polski do NATO

10zł Wstąpienie Polski do NATO
10zł 1999 25 000

20 lat Solidarności

10zł 20 lat Solidarności
10zł 2000 40 000

30 rocznica Grudnia '70

10zł 30 rocznica Grudnia '70
10zł 2000 37 000

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

10zł Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej
10zł 2004 78 000

25-lecie NSZZ Solidarność

10zł 25-lecie NSZZ Solidarność
10zł 2005 64 900

30. rocznica czerwiec 1976

10zł 30. rocznica czerwiec 1976
10zł 2006 56 000

40. rocznica marca '68

10zł 40. rocznica marca '68
10zł 2008 118 000

Wybory 4 czerwca 1989 roku

10zł Wybory 4 czerwca 1989 roku
10zł 2009 100 000