KatalogMonet
    Polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie
 

Katalog Monet - polskie monety kolekcjonerskie - 20zł Polacy ratujący Żydów - Irena Sendlerowa, Zofia Kossak, siostra Matylda Getter


20zł Polacy ratujący Żydów - Irena Sendlerowa, Zofia Kossak, siostra Matylda Getter20zł Polacy ratujący Żydów - Irena Sendlerowa, Zofia Kossak, siostra Matylda Getter

Nazwa - Polacy ratujący Żydów - Irena Sendlerowa, Zofia Kossak, siostra Matylda Getter

Seria - okazyjne

Awers - w środku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem stylizowany wizerunek muru z wyrwą w środku oraz przerwanego drutu kolczastego. Z lewej strony muru wizerunek gwiazdy Dawida. U dołu napis: 20 ZŁ oraz - po jego lewej stronie - oznaczenie roku emisji: 2009. U góry z prawej strony półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W.

Rewers - u góry stylizowany wizerunek popiersia siostry Matyldy Getter; po jego prawej stronie półkolem napis: SIOSTRA MATYLDA/GETTER. U dołu stylizowany wizerunek popiersia Ireny Sendlerowej; pod nim półkolem napis: IRENA SENDLEROWA. U dołu z prawej strony stylizowany wizerunek popiersia Zofii Kossak; pod nim półkolem napis: ZOFIA KOSSAK. Z lewej strony półkolem napis: POLACY RATUJĄCY ŻYDÓW. W tle stylizowane wizerunki ptaków.

Rant - gładki

Data emisji - 02.12.2009

Nominał - 20zł

Nakład - 100 000

Cena emisyjna - 105zł

Stempel - lustrzany

Metal - Ag 925/1000 

Masa (gramy) - 28,28 g

Średnica (mm) - 38,61 mm

Projekt - awersu:Roussanka Nowakowska, rewersu: Roussanka Nowakowska

Cena katalogowa monety:

Rok Katalog Fischer (zł) Katalog Parchimowicz (zł)
2011 90 90

*Ceny katalogowe są podane dla I stanu zachowania monety