KatalogMonet
    Polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie
 

Katalog Monet - polskie monety kolekcjonerskie - 2zł Kardynał Stefan Wyszyński 100 rocznica urodzin


2zł Kardynał Stefan Wyszyński 100 rocznica urodzin2zł Kardynał Stefan Wyszyński 100 rocznica urodzin

Nazwa - Kardynał Stefan Wyszyński 100 rocznica urodzin

Seria - okazyjne

Awers - wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-01, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy.

Rewers - wizerunek Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z lewej strony daty: 1901 / 1981. Wokół napis: 100-LECIE URODZIN KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO.

Rant - ośmiokrotnie powtórzony napis NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Data emisji - 06.06.2001

Nominał - 2zł

Nakład - 1 200 000

Cena emisyjna - 2zł

Stempel - zwykły

Metal - Nordic Gold

Masa (gramy) - 8,15 g

Średnica (mm) - 27 mm

Projekt - awersu: Ewa Tyc-Karpińska, rewersu: Ewa Olszewska-Borys

Cena katalogowa monety:

Rok Katalog Fischer (zł) Katalog Parchimowicz (zł)
2008 5
6
2009 5 6
2010 5
5
2011 5 5

*Ceny katalogowe są podane dla I stanu zachowania monety