KatalogMonet
    Polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie
 

Katalog Monet - polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie - Skala oceny monet

Stany mennicze

Stany mennicze

Opis stanu

Dobry I db - MS 60 Brak oznak obiegu. Możliwa mała ilość skaz, rys, lustro może być niepełne.
I db MS 61 Średnia ilość skaz i rys, lustro może być niepełne
I db + MS 62 Ilość skaz i rys poniżej średniej, lustro może być niepełne
Bardzo dobry I bdb - MS 63 Umiarkowana ilość skaz i rys, lustro może być niepełne
I bdb MS 64 Mała ilość skaz i rys lub rysy i skazy obecne w małych obszarach, lustro przeciętne lub powyżej przeciętnej
I bdb + MS 65 Znikoma ilość skaz i rys tylko w niektórych miejscach, lustro powyżej przeciętnej
I zn ++ MS 66 Poniżej znikomej ilości skaz i rys tylko w niektórych miejscach, dobre lustro
Znakomity I zn - MS 67 Moneta jak z mennicy z niedoskonałościami, bardzo dobre lustro
I zn MS 68 Moneta jak z mennicy z drobnymi niedoskonałościami, najwyżej drobna niedoskonałość lustra jest dopuszczalna
I zn + MS 69 Moneta jak z mennicy z malutkimi niedoskonałościami, prawie idealne lustro mennicze konieczne
Idealny I ++ MS 70 Pełne wybicie z pełnym lustrem

Tabela 1: Próba połączenia skali Sheldona ze skalą europejską - stany mennicze


Stany okołomennicze

Stany okołomennicze

Opis stanu

Dobry II - AU 50 Widoczne wszystkie szczegóły, obtarcia najwyższych punktów powierzchni, drobne starcia na najwyższych punktach całej powierzchni
Bardzo dobry II AU 53 Widoczne wszystkie szczegóły z obtarciem ponad 1 / 2 albo więcej powierzchni, bardzo drobna płaskość na najwyższych punktach
II + AU 55 Widoczne wszystkie szczegóły z obtarciem na mniej niż 1/2 powierzchni, głównie na najwyższych punktach
Znakomity II ++ AU 58 Widoczne wszystkie szczegóły z tylko drobnym obtarciem na najwyższych punktach

Tabela 2: Próba połączenia skali Sheldona ze skalą europejską - stany okołomennicze


Stany obiegowe

Stany obiegowe

Opis stanu

Niedostateczny VII PO 1 Możliwa do identyfikacja data i napisy
Dostateczny VI FR 2 Mocno wytarcia spowodowane wieloletnim obiegiem, widoczne kilka szczegółów pozwalające na identyfikacje monety
Dobry V - G 4 Rant wytarty, ale widoczny, dobrze zachowane napisy mimo obiegu, widoczne szczegóły, ale mocno wytarte, pola otaczające napisy prawie nie zniszczone
V G 6 Rant i jego otoczenie oddaje szczegóły tam się zawierające, pola otaczające napisy nie zniszczone
Bardzo dobry V + VG 10 Moneta delikatnie wytarta, szczegóły dobrze widoczne
Piękny IV F 12 Kilka najniższych obszarów z dobrze widocznymi szczegółami, napisy wyraźne
IV + F 15 Więcej niż kilka najniższych obszarów z dobrze widocznymi szczegółami, napisy wyraźne
Bardzo piękny III - VF 25 Wyraźne szczegóły, litery i cyfry w pełni widoczne i wyraźne. Nieznacznie bardziej wyraźne szczegóły i oznaczenia literowe.
III - VF 35 Niemal kompletne szczegóły z płaskimi obszarami. Szczegóły są kompletne ale ze zniszczonymi wysokimi punktami płaskimi.
Znakomity III + EF 45 Szczegóły są kompletne z najbardziej wysokimi punktami nieznacznie płaskimi. Szczegóły są kompletne z kilkoma wysokimi punktami płaskimi

Tabela 3: Próba połączenia skali Sheldona ze skalą europejską - stany obiegowe


Źródło: Internetowy Katalog Monet