KatalogMonet
    Polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie
 

Katalog Monet - polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie - Serie Numizmatyczne

Dowódcy Armii Krajowej i Wojska Polskiego - srebrne monety NBP prezentujące wizerunki słynnych generałów z okresu II wojny światowej to nieoficjalna seria licząca na chwilę obecną 9 szt. Pierwsza moneta z serii została wyemitowana w roku 1981 i prezentuje wizerunek tragicznie zmarłego generała Władysława Sikorskiego. Ostatnia moneta wyemitowana w roku 2004 prezentuje wizerunek znanego generała lotnictwa Stanisława Sosabowskiego.

Dzieje Złotego - seria prezentująca historyczne monety polskie. W latach 2004-2007 Narodowy Bank Polski wyemitował serię monet pod nazwą „Dzieje złotego”, której celem było przedstawienie kolejnych etapów w historii monetarnej Polski i funkcjonowania złotego. Seria została zainicjowana w 2004 roku, ponieważ właśnie w tym roku mijała osiemdziesiąta rocznica uchwalenia przez Sejm słynnej reformy walutowej Władysława Grabskiego, rozpoczęcia działalności przez Bank Polski SA i wprowadzenia złotego do obiegu.

Historia Jazdy Polskiejw 2006 roku Narodowy Bank Polski rozpoczął emisję serii „Historia Jazdy Polskiej”, której celem jest prezentacja polskich formacji wojskowych i typów uzbrojenia na przestrzeni wieków.

Historia Polskiej Muzyki Rozrywkowej - seria prezentująca zasłużonych polskich muzyków, zapoczątkowana w 2009 roku monetą przedstawiającą Czesława Niemena.

Historyczne Miasta Polski - seria 32 okolicznościowych monet o nominale 2 zł upamiętniających miasta o istotnym znaczeniu w dziejach Polski.

Miasta w Polsce - seria poświęcona najpiękniejszym miastom polski, będąca nieoficjalną kontynuacją serii Historyczne Miasta Polski.

Ochrona Środowiska - seria srebrnych monet kolekcjonerskich "Ochrona Środowiska" to jeden z ciekawszych tematów w polskiej numizmatyce okresu powojennego. Seria liczy w sumie 12 monet (nie licząc monet próbnych). Została zainicjowana w roku 1977 emisją monety Żubr a zakończona w roku 1986 emisją monety Sowa z młodymi. Monety polecane zarówno dla kolekcjonerów, jak też dla inwestorów. Małe nakłady monet oraz zawsze popularny motyw zwierząt dają spore perspektywy wzrostu cen.

Okazyjne przed denominacją - monety upamiętniające szczególne okazje, emitowane w PRL-u oraz latach 1990-1994.

Okazyjne po denominacji - monety emitowane od 1995 roku,  przedstawiające tematy indywidualne, rocznice wydarzeń historycznych oraz upamiętniające szczególne okazje.

Poczet Królów i Książąt  - seria numizmatyczna prezentująca królów i książęta polski, rozpoczęta w 1971 roku.

Polscy Malarze XIX/XXw - seria przedstawiająca najwybitniejszych polskich malarzy żyjących i działających na przełomie XIX i XX wieku.

Polscy Podróżnicy i Badacze - w 1997 roku Narodowy Bank Polski rozpoczął emisję serii „Polscy Podróżnicy i Badacze”, której celem jest prezentacja postaci i dokonań wybitnych polskich naukowców-geografów.

Polska Droga Do Wolności - seria prezentująca monety wyemitowane dla upamiętnienia wydarzeń, które doprowadziły do przełomu 1989 r. oraz tych, które odzyskaną wolność umocniły.

Polski Rok Obrzędowy - seria przedstawiająca unikalne i najpiękniejsze polskie obyczaje i tradycje kultury polskiej.

Wielcy Polacy to pierwsza seria monet kolekcjonerskich z okresu PRL. Emisja pierwszej monety 50 zł - Fryderyk Chopin sprawiła, że numizmatyka w Polsce stała się bardzo popularna a grono kolekcjonerów zaczęło szybko rosnąć. Seria ta jest szczególnie polecana dla początkujących numizmatyków, którzy za relatywnie niewielkie pieniądze mogą stać się posiadaczami monet, które liczą już ponad 30 lat. 

Wielkie Bitwy - seria rozpoczęta w 2010 roku prezentująca słynne bitwy o istotnym znaczeniu dla dziejów Polski

Województwa - seria monet dwuzłotowych prezentująca herby 16 województw.

Zabytki Kultury Materialnej w Polsce (Zamki i Pałace w Polsce) - seria monet przedstawiająca obiekty i budowle o szczególnym znaczeniu historycznym, kulturowym lub obyczajowym.

Zwierzęta Świata - od 1993 roku Narodowy Bank Polski emituje serię monet „Zwierzęta świata”. Jej celem jest zaprezentowanie gatunków zwierząt zagrożonych przez rozwijającą się cywilizację.

Żołnierz Polski Na Frontach II Wojny Światowej - jest to jedna z ciekawszych serii polskich monet kolekcjonerskich. Monety emitowane były w latach 1989-1995. Pierwsza z nich, Westerplatte, wyemitowana została jeszcze w okresie PRL, natomiast ostatnia, Berlin już po okresie denominacji pieniądza w 1995 roku. Polacy podczas II Wojny Światowej walczyli na wielu frontach i w wielu znaczących bitwach współpracując z państwami walczącymi przeciwko państwom "Osi". Seria numizmatyczna przedstawia najsłynniejsze bitwy II Wojny Światowej oraz miejsca i działania, w których uczestniczyli polscy żołnierze.