KatalogMonet
    Polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie
 

Katalog Monet - polskie monety kolekcjonerskie - Dowódcy Armii Krajowej i Wojska Polskiego - Nordic Gold

Złote                   Srebrne                    Nordic Gold                    Wszystkie


Moneta Nominał Rok emisji Nakład

Generał broni Władysław Anders

2zł Generał broni Władysław Anders
2zł 2002 700 000

General brygady Stanisław Maczek

2zł General brygady Stanisław Maczek
2zł 2003 700 000

Generał brygady Stanisław F. Sosabowski

2zł Generał brygady Stanisław F. Sosabowski
2zł 2004 850 000