KatalogMonet
    Polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie
 

Katalog Monet - polskie monety kolekcjonerskie - 2zł Zamek w Lidzbarku Warmińskim


2zł Zamek w Lidzbarku Warmińskim2zł Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Nazwa - Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Seria - Zamki i Pałace w Polsce

Awers - wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, ujęty w kole z lilijkami. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 19-96. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA ZŁ 2 ZŁ.

Rewers - widok zamku w Lidzbarku Warmińskim od południowego wschodu, poniżej herb biskupstwa warmińskiego. Na dole półkolem napis: ZAMEK W LIDZBARKU WARMIŃSKIM.

Rant - gładki

Data emisji - 16.10.1995

Nominał - 2zł

Nakład - 300 000

Cena emisyjna - 2zł

Stempel - zwykły

Metal - Nordic Gold 

Masa (gramy) - 8,15 g

Średnica (mm) - 27 mm

Projekt - awersu: Ewa Tyc-Karpińska, rewersu: Andrzej Nowakowski

Cena katalogowa monety:

Rok Katalog Fischer (zł) Katalog Parchimowicz (zł)
2008 180
180
2009 200 200
2010 150
150
2011 120 120

*Ceny katalogowe są podane dla I stanu zachowania monety