KatalogMonet
    Polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie
 

Katalog Monet - polskie monety kolekcjonerskie - 2zł Europa bez barier - 100-lecie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi


2zł Europa bez barier - 100-lecie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi2zł Europa bez barier - 100-lecie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi

Nazwa - Europa bez barier - 100-lecie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi

Seria - okazyjne

Awers - wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-11, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: M/W.

Rewers - centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, stylizowane rysunki dwóch postaci, z których jedna trzyma laskę osoby niewidomej. Wokół postaci stylizowane wizerunki dziewięciu gwiazdek. Po lewej stronie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, półkolem, napis: EUROPA BEZ BARIER.

Rant - ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami

Data emisji - 14.10.2011

Nominał - 2zł

Nakład - 800 000

Cena emisyjna - 2zł

Stempel - zwykły

Metal - Nordic Gold 

Masa (gramy) - 8,15 g

Średnica (mm) - 27 mm

Projekt - awersu: Ewa Tyc-Karpińska, rewersu: Dobrochna Surajewska

Cena katalogowa monety:

Rok Katalog Fischer (zł) Katalog Parchimowicz (zł)
2011

*Ceny katalogowe są podane dla I stanu zachowania monety