KatalogMonet
    Polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie
 

Katalog Monet - polskie monety kolekcjonerskie - 2zł Benedykt Dybowski


2zł Benedykt Dybowski2zł Benedykt Dybowski

Nazwa - Benedykt Dybowski

Seria - Polscy Podróżnicy i Badacze

Awers - wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-10, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W

Rewers - centralnie stylizowany wizerunek popiersia Benedykta Dybowskiego. z lewej strony napis: 1833/1930. z prawej strony, półkolem napis: BENEDYKT DYBOWSKI.

Rant - ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami

Data emisji - 13.10.2010

Nominał - 2zł

Nakład - 1 200 000

Cena emisyjna - 2zł

Stempel - zwykły

Metal - Nordic Gold

Masa (gramy) - 8,15 g

Średnica (mm) - 27 mm

Projekt - awersu: Ewa Tyc-Karpińska, rewersu: Ewa Tyc-Karpińska

Cena katalogowa monety:

Rok Katalog Fischer (zł) Katalog Parchimowicz (zł)
2011

*Ceny katalogowe są podane dla I stanu zachowania monety