KatalogMonet
    Polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie
 

Katalog Monet - polskie monety kolekcjonerskie 2zł 90. rocznica utworzenia Najwyższej Izby Kontroli


2zł 90. rocznica utworzenia Najwyższej Izby Kontroli2zł 90. rocznica utworzenia Najwyższej Izby Kontroli

Nazwa - 90. rocznica utworzenia Najwyższej Izby Kontroli

Seria - okazyjne

Awers - wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-09, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZE CZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W.

Rewers - w środku stylizowany wizerunek obecnej siedziby Najwyższej Izby Kontroli. Nad nim stylizowany wizerunek logo NIK, z jego lewej strony napis: 1919, z prawej strony napis: 2009. W otoku napis: 90. ROCZNICA UTWORZENIA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI.

Rant - ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Data emisji - 04.02.2009

Nominał - 2zł

Nakład - 1 200 000

Cena emisyjna - 2zł

Stempel - zwykły

Metal - Nordic Gold

Masa (gramy) - 8,15 g

Średnica (mm) - 27 mm

Projekt - awersu: Ewa Tyc-Karpińska, rewersu: Urszula Walerzak

Cena katalogowa monety:

Rok Katalog Fischer (zł) Katalog Parchimowicz (zł)
2010 4
4
2011 4 4

*Ceny katalogowe są podane dla I stanu zachowania monety