KatalogMonet
    Polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie
 

Katalog Monet - polskie monety kolekcjonerskie - 2zł 90. rocznica Bitwy Warszawskiej


2zł 90. rocznica Bitwy Warszawskiej2zł 90. rocznica Bitwy Warszawskiej

Nazwa - 90. rocznica Bitwy Warszawskiej

Seria - okazyjne

Awers - wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-10, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy.

Rewers - centralnie stylizowany wizerunek słupa granicznego, z godłem państwowym używanym w latach wojny polsko-bolszewickiej. Na jego tle, u dołu, stylizowany wizerunek żołnierza na koniu, trzymającego lancę z proporczykiem. Z lewej strony słupa granicznego napis: EUROPA, z prawej strony wizerunek fragmentu sierpa i młota. Z lewej strony półkolem napis: BITWA WARSZAWSKA 1920. U dołu, z prawej strony, półkolem napis: 90. ROCZNICA.

Rant - ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Data emisji - 09.08.2010

Nominał - 2zł

Nakład - 1 200 000

Cena emisyjna - 2zł

Stempel - zwykły

Metal - Nordic Gold

Masa (gramy) - 8,15 g

Średnica (mm) - 27 mm

Projekt - awersu: Ewa Tyc-Karpińska, rewersu: Grzegorz Pfeifer

Cena katalogowa monety:

Rok Katalog Fischer (zł) Katalog Parchimowicz (zł)
2011 4 4

*Ceny katalogowe są podane dla I stanu zachowania monety