KatalogMonet
    Polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie
 

Katalog Monet - polskie monety kolekcjonerskie - 2zł 70 rocznica zbrodni katyńskiej


2zł 70 rocznica zbrodni katyńskiej2zł 70 rocznica zbrodni katyńskiej

Nazwa - 70 rocznica zbrodni katyńskiej

Seria - okazyjne

Awers - wizerunek orła ustalony dla godła rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-10, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W.

Rewers - u góry w otoku napis: 70.ROCZNICA ZBRODNI/ KATYŃSKIEJ, niżej centralnie umieszony napis KATYŃ, pod nim, na dole monety stylizowany wizerunek wojskowej czapki polowej z polskim orłem wojskowym.

Rant - ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Data emisji - 08.04.2010

Nominał - 2zł

Nakład - 1 000 000

Cena emisyjna - 2zł

Stempel - zwykły

Metal - Nordic Gold

Masa (gramy) - 8,15 g

Średnica (mm) - 27 mm

Projekt - awersu: Ewa Tyc-Karpińska, rewersu: Urszula Walerzak

Cena katalogowa monety:

Rok Katalog Fischer (zł) Katalog Parchimowicz (zł)
2011 5 4

*Ceny katalogowe są podane dla I stanu zachowania monety