KatalogMonet
    Polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie
 

Katalog Monet - polskie monety kolekcjonerskie - 10zł 65. rocznica Powstania Warszawskiego - poeci warszawscy - T. Gajcy


10zł 65. rocznica Powstania Warszawskiego - poeci warszawscy - T. Gajcy10zł 65. rocznica Powstania Warszawskiego - poeci warszawscy - T. Gajcy

Nazwa - 65. rocznica Powstania Warszawskiego - poeci warszawscy - T. Gajcy

Seria - okazyjne

Awers - u góry wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po prawej stronie orła napis: 10 ZŁ. Pod napisem oznaczenie roku emisji: 2009. Po lewej stronie orła stylizowany wizerunek płonących budynków oraz następującego przed nimi wybuchu. Pod orłem stylizowany wizerunek flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej widocznej ponad fragmentem zburzonej ściany z cegieł. Na tle ściany fragment wiersza Tadeusza Gajcego "Do potomnego": "IDĘ PRZEZ POWIETRZE, A ZA MNĄ MIASTO MOJE IDZIE". U góry półkolem napis: 65. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. U dołu półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W.

Rewers - centralnie stylizowany wizerunek popiersia Tadeusza Gajcego z profilu. Z prawej strony zarys fragmentu karabinu. U góry półkolem napis: TADEUSZ GAJCY. U dołu na tle stylizowanego wizerunku kartki napis: POECI/WARSZAWSCY. Z lewej strony fragment stylizowanego wizerunku Znaku Polski Walczącej.

Rant - gładki

Data emisji - 24.07.2009

Nominał - 10zł

Nakład - 100 000

Cena emisyjna - 72zł

Stempel - lustrzany

Metal - Ag 925/1000 platerowane Au 999/1000 - rdzeń, Ag925/1000 - pierścień

Masa (gramy) - 14,14 g

Średnica (mm) - 32 mm

Projekt - awersu: Roussanka Nowakowska, rewersu: Roussanka Nowakowska

Cena katalogowa monety:

Rok Katalog Fischer (zł) Katalog Parchimowicz (zł)
2010 85
80
2011 85 80

*Ceny katalogowe są podane dla I stanu zachowania monety