KatalogMonet
    Polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie
 

Katalog Monet - polskie monety kolekcjonerskie - 10zł 65. rocznica oswobodzenia KL. Auschwitz-Birkenau


10zł 65. rocznica oswobodzenia KL. Auschwitz-Birkenau10zł 65. rocznica oswobodzenia KL. Auschwitz-Birkenau

Nazwa - 65. rocznica oswobodzenia KL. Auschwitz-Birkenau

Seria - okazyjne

Awers - u góry stylizowany wizerunek napisu nad bramą wejściową do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau: ARBEIT MACHT FREI. Poniżej, na tle zarysu zabudowań obozowych, stylizowany wizerunek fragmentu słupa ogrodzeniowego oraz drutów kolczastych. Z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem oznaczenie roku emisji: 2010. Pod nim napis: ZŁ10. Z lewej strony napis: 65./ROCZNICA. W otoku napisy: OSWOBODZENIA KL AUSCHWITZ-/BIRKENAU i w przeciwnym kierunku: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W.

Rewers - centralnie wizerunek popiersia Witolda Pileckiego, w pasiaku więziennym, na tle stylizowanego wizerunku ogrodzenia obozukoncentracyjnego oraz fragmentu wieży strażniczej. Z lewej strony napis: WITOLD/PILECKI. U dołu napis: KL Auschwitz/4859. W otoku napis: TWÓRCA ZWIĄZKU ORGANIZACJI WOJSKOWEJ.

Rant - gładki

Data emisji - 22.01.2010

Nominał - 10zł

Nakład - 80 000

Cena emisyjna - 85zł

Stempel - lustrzany

Metal - Ag 925/1000 

Masa (gramy) - 14,14 g

Średnica (mm) - 32 mm

Projekt - awersu: Robert Kotowicz, rewersu: Robert Kotowicz

Cena katalogowa monety:

Rok Katalog Fischer (zł) Katalog Parchimowicz (zł)
2011 100 100

*Ceny katalogowe są podane dla I stanu zachowania monety