KatalogMonet
    Polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie
 

Katalog Monet - polskie monety kolekcjonerskie - 2zł 100. rocznica Harcerstwa Polskiego


2zł 100. rocznica Harcerstwa Polskiego2zł 100. rocznica Harcerstwa Polskiego

Nazwa - 100. rocznica Harcerstwa Polskiego

Seria - okazyjne

Awers - wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-10, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W.

Rewers - centralnie, stylizowany wizerunek Krzyża Harcerskiego. W tle, po lewej stronie i u dołu, stylizowane kontury lilijki harcerskiej. U góry w otoku napis: 100. ROCZNICA HARCERSTWA POLSKIEGO.

Rant - ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Data emisji - 27.05.2010

Nominał - 2zł

Nakład - 1 100 000

Cena emisyjna - 2zł

Stempel - zwykły

Metal - Nordic Gold

Masa (gramy) - 8,15 g

Średnica (mm) - 27 mm

Projekt - awersu: Ewa Tyc-Karpińska, rewersu: Dominika Karpińska-Kopiec

Cena katalogowa monety:

Rok Katalog Fischer (zł) Katalog Parchimowicz (zł)
2011 4 4

*Ceny katalogowe są podane dla I stanu zachowania monety