KatalogMonet
    Polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie
 

Katalog Monet - polskie monety kolekcjonerskie - 10zł 100. rocznica Harcerstwa Polskiego


10zł 100. rocznica Harcerstwa Polskiego2zł Zbigniew Helbert

Nazwa - 100. orcznica Harcerstwa Polskiego

Seria - okazyjne

Awers - z lewej strony, u góry, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem stylizowany wizerunek flagi polskiej. Obok flagi, po prawej stronie, stylizowany wizerunek harcerza i harcerki siedzących przy ognisku. Pomiędzy nimi wizerunek symbolu lilijki harcerskiej ze znakiem Polski Walczącej, na tle stylizowanego fragmentu muru. Pod wizerunkiem harcerza napis: 10 ZŁ. Powyżej stylizowane kontury wizerunków czterech harcerzy. U góry, z prawej strony, półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, oddzielony kropką od oznaczenia roku emisji: 2010. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W.

Rewers - w środku stylizowane wizerunki Olgi i Andrzeja Małkowskich. Poniżej półkolem napis: OLGA I ANDRZEJ MAŁKOWSCY. Z lewej strony prostopadle napis: MAM SZCZERĄ WOLĘ/CAŁYM ŻYCIEM/ PEŁNIĆ SŁUŻBĘ.... U góry, z lewej strony, fragment konturu wizerunku Krzyża Harcerskiego. Z prawej strony półkolem napis: 100. ROCZNICA HARCERSTWA POLSKIEGO.

Rant - gładki

Data emisji - 28.05.2010

Nominał - 10zł

Nakład - 50 000

Cena emisyjna - 80zł

Stempel - lustrzany

Metal - Ag 925/1000 + tampodruk

Masa (gramy) - 14,14 g

Średnica (mm) - 32 mm

Projekt - awersu: Dominika Karpińska-Kopiec, rewersu: Dominika Karpińska-Kopiec

Cena katalogowa monety:

Rok Katalog Fischer (zł) Katalog Parchimowicz (zł)
2011 90 90

*Ceny katalogowe są podane dla I stanu zachowania monety