KatalogMonet
    Polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie
 

Katalog Monet - polskie monety kolekcjonerskie - 200zł 100-lecie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie


200zł 100-lecie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie200zł 100-lecie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Nazwa - 100-lecie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Seria - okazyjne

Awers - z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Nad orłem oznaczenie roku emisji: 2006. Z lewej strony stylizowany wizerunek orła ze sztandaru SGH. U dołu napis: RZECZPOSPOLITA / POLSKA / 200 ZŁ. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW

Rewers - w centralnej części stylizowany wizerunek logo SGH, poniżej napis: 1906-2006. U dołu stylizowany wizerunek fasady budynku uczelni. W otoku napis: SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE.

Rant - gładki

Data emisji - 11.10.2006

Nominał - 200zł

Nakład - 8 000

Cena emisyjna - 1280zł

Stempel - lustrzany

Metal - Au 900/1000

Masa (gramy) - 15,5 g

Średnica (mm) - 27 mm

Projekt - awersu: Ewa Tyc-Karpińska, rewersu: Ewa Tyc-Karpińska

Cena katalogowa monety:

Rok Katalog Fischer (zł) Katalog Parchimowicz (zł)
2008 1400
1500
2009 1500 1500
2010 1800
2100
2011 2100 2100

*Ceny katalogowe są podane dla I stanu zachowania monety